ἐπιθεῖσθον

ἐπιθέω
run upon
pres imperat mp 2nd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
pres opt mp 2nd dual (epic ionic)
ἐπιθέω
run upon
pres ind mp 3rd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
pres ind mp 2nd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
pres imperat mid 2nd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
pres opt mid 2nd dual (attic epic ionic)
ἐπιθέω
run upon
pres ind mid 3rd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
pres ind mid 2nd dual (attic epic)
ἐπιθέω
run upon
imperf ind mp 2nd dual (attic epic)
ἐπιτίθημι
lay
aor opt mid 2nd dual
πιθέω
persuade
imperf ind mp 2nd dual (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.